Instrukcja użytkownika gry
Rzeczpospolita Obojga Narodów

1. Ogólne założenia gry

Gra jest interaktywnym quizem historycznym opowiadającym o historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów od jej początków, aż do końca istnienia. Ma na celu zapoznanie graczy z treściami historycznymi oraz zachęcenie do pogłębiania wiedzy na temat kultury, tradycji i historii krajów wchodzących w skład dawnej Rzeczpospolitej.

Gra jest dostępna w Internecie za darmo pod adresem: http://rp1569.com i może zagrać w nią każdy. Projekt został zrealizowany w technologii Flash, dla zapewnienia możliwie jak największej dostępności.

Celem gracza jest rozwiązanie jak największej liczby pytań w grze. Po przejściu każdego poziomu gracz otrzyma jeden z atrybutów szlachcica. Głównym zadaniem jest zebranie wszystkich atrybutów i uzyskanie dyplomu nadania tytułu szlacheckiego.

2. Korzystanie z gry

Po wejściu na stronę, pierwsze co widzimy to ekran ładowania gry, który wskazuje jak dużo zasobów gry zostało jeszcze do wczytania. Należy chwilę zaczekać, zwykle nie dłużej niż kilkanaście sekund. Po wszystkim gra wita nas ekranem wyboru języka. W grze na dzień dzisiejszy dostępne są 3 języki: polski, białoruski i angielski. Aby wybrać dany język należy kliknąć w odpowiednią tabliczkę z nazwą języka. Gdy już to zrobimy zostaniemy przeniesieni do menu głównego gry, gdzie dostępne są następujące opcje:

a) Rozpocznij grę
b) Najlepsze wyniki
c) Autorzy
d) Pomoc
e) Dodatki

Wybranie opcji rozpoczęcia gry przeniesie nas do kolejnego ekranu, gdzie zostaniemy poproszeni o podanie swojego imienia. Wprowadzone imię posłuży do zapisania się na liście najlepszych wyników po ukończeniu gry. Gdy już wpiszemy imię, należy je zatwierdzić poprzez naciśnięcie klawisza Enter. Na aktualnym ekranie widzimy herb, który pokazuje informacje o kolejnym poziomie, po lewej stronie oraz naszą postać po prawej. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje rozpoczęcie poziomu. W centralnej części ekranu widzimy zwój, na którym znajduje się pytanie wraz z dostępnymi odpowiedziami. Kliknięcie myszą w daną odpowiedź powoduje jej wybór. W lewej górnej części ekranu mamy zegar odmierzający czas. Im szybciej będziemy odpowiadać na pytania, tym więcej otrzymamy talarów. Talary są jednostką w grze, która określa nasz wynik. Wskaźnik liczby zebranych talarów znajduje się po prawej stronie ekranu, razem ze wskaźnikiem aktualnego pytania. W lewym dolnym rogu możemy zobaczyć jak wiele z naszych dotychczasowych odpowiedzi było poprawnych.

Opcja najlepszych wyników pokaże aktualną listę graczy, którzy zebrali największą liczbę talarów. Na listę zostajemy wpisani automatycznie po zakończeniu gry, o ile zebraliśmy wystarczającą ich liczbę.

Kliknięcie w opcję Autorzy pokaże listę twórców gry, którzy przyczynili się do powstania produktu, który mamy przyjemność Państwu przedstawić.

Opcja Pomoc pokazuje krótką informację, w której znajdziemy wskazówki, gdzie należy szukać wiedzy historycznej potrzebnej do rozwiązywania pytań w quizie oraz inne informacje.

Opcja Dodatki przekieruje nas na stronę, gdzie znajdziemy materiały dodatkowe dołączone do gry przez jej autorów. Wśród nich są tapety do umieszczenia na pulpicie, utwory muzyczne wykorzystane grze, czy wreszcie notatki przygotowane przez białoruskich historyków.

3. Pozostałe informacje

W razie jakichkolwiek problemów w trakcie korzystania z gry, bądź jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoją opinią na temat gry, prosimy kierować korespondencję na adres: info@imaginalis.com.